InSteel s.r.o., Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové
+420 777 737 688 info@insteel.cz

Provádíme

Prohlídky ocelových konstrukcí, zvláštní posouzení jeřábů a technickou diagnostiku strojů.

Kontaktujte nás

Prohlídky ocelových konstrukcí

Provádíme běžné i podrobné prohlídky ocelových konstrukcí jako jsou jeřábové dráhy, ocelové haly, sestavy schodišť a žebříků, revizních plošin, lávek apod. Prohlídky provádíme dle požadavků norem ČSN ISO 73 2604 a 73 2601.

Prohlídky se zpravidla skládají z:

- Vizuální kontroly a měření
- Posouzení, zda je provedení v souladu s průvodní dokumentací
- Geodetické zaměření
- Případná defektoskopie

Zvláštní posouzení jeřábů

Provádíme zvláštní posouzení jeřábu dle normy ČSN ISO 12 482-1, velké inspekce dle ČSN ISO 9927-1 apod., cílem zvláštního posouzení je určit technický stav jeřábu, po delší periodě užívání a určení zbytkové životnosti jeřábu. Kombinací metod technické diagnostiky lze zpravidla vyvodit závěry pro další fázi životního cyklu jeřábu.

Prohlídka se zpravidla skládá z:

- Vizuální kontroly a měření
- Posouzení části elektro
- Technické diagnostiky běžně nepřístupných mechanismů

Technická diagnostika

Provádíme vyšetření strojů pomocí technické bezdemontážní a nedestruktivní diagnostiky, využíváme především metod:

- Vibrodiagnostiky
- Termodiagnostiky
- Tribodiagnostiky
- Diagnostiky hydraulických okruhů
- Metody NDT (vizuální kontrola, kapilární elevace, ultrazvuk, magnetické práškové metody apod.)